Piekarnia i Cukiernia Ryszard Robak i Wspólnicy
W jego skład wchodziły remonty stanowisk pracy, zaplecza sanitarno-higienicznego, ogrzewania, wentylacji oraz oświetlenia, jak również wprowadzenie nowych maszyn
i urządzeń przy których znajduje się osprzęt sygnalizujący nieprawidłowe działanie. Wprowadzenie tych wszystkich zmian pozwala na coraz to lepsze warunki pracy. Dokonano oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, z którym zapoznano pracowników.

Składowanie i magazynowanie surowców odbywa się w magazynie. Wydawanie surowca typu: jajka, drożdże, słonecznik lub olej odbywa się przez pracownika magazynu, który dostarcza je bezpośrednio na stanowiska pracy w specjalnych pojemnikach.
Masa dostarczanego surowca na jedno stanowisko nie przekracza 15 kg. W każdym oknie magazynu i pomieszczeń produkcyjnych znajdują się siatki zabezpieczające przed przedostaniem się do wewnątrz owadów. Ponadto wokół całej piekarni, na zewnątrz znajduje się dziesięć pułapek lepowych na owady.

Czytaj dalej >>
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
i higieny jest podstawowym obowiązkiem każdego
pracodawcy, więc zatrudniony został przez ?rmę
specjalista w tej dziedzinie, który wypływa w sposób
bardzo istotny na stały wzrost bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W ubiegłym roku sporządziliśmy plan poprawy
warunków pracy na bieżący rok, który został do
chwili obecnej zrealizowany całkowicie.
Start O firmie BHP Nasi Klienci Cukiernia Nasze produkty Galeria Kontakt Projekt Przetargi