Piekarnia i Cukiernia Ryszard Robak i Wspólnicy
Pracownicy w szatni mają wystawiony przez cały czas pojemnik na składowanie
brudnej odzieży roboczej, która jest prana raz w tygodniu przez specjalistyczną firmę
DBL z Poznania.
Następnie pobierają czystą odzież roboczą w zależności od potrzeb. Ta sama procedura
dotyczy rękawic.

Wszyscy pracownicy piekarni posiadają aktualne badania okresowe i orzeczenia
lekarskiego braku przeciwwskazań zdrowotnych, a kierowcy badania psychotechniczne.
Konserwator, elektryk i piecowi posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne typu E,
które znajdują się w aktach osobowych poszczególnych pracowników.
Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza
pracownik służby bhp.
Szczególnie podczas szkoleń pracownicy zapoznawani są z aktualnymi przepisami,
instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na czynności
trudne i niebezpieczne oraz  z wynikami badań środowiskowych i ryzykiem zawodowym.

Kierownictwo piekarni posiada aktualne szkolenie bhp dla pracodawców. W sprawach
wątpliwych odnośnie bezpieczeństwa pracy pracownicy mogą w każdej chwili zwrócić się
osobiście do pracodawcy. Informuje się pracowników o tym na szkoleniu ogólnym, jak
również podczas szkoleń okresowych.
<< Poprzednia strona
Start O firmie BHP Nasi Klienci Cukiernia Nasze produkty Galeria Kontakt Projekt Przetargi